قابل توجه دانشجویان متقاضی تمدید میهمان و انتقال نیم‌سال دوم 1401-1400 در دانشگاه اصفهان
قابل توجه دانشجویان متقاضی تمدید میهمان و انتقال نیم‌سال دوم 1401-1400 در دانشگاه اصفهان
1- دانشجویان متقاضی تمدید میهمانی می‌بایست نامه موافقت دانشگاه مبدأ به همراه لیست دروس پیشنهادی آن دانشگاه را حداکثر تا تاریخ 01 / 11 / 1400 به‌صورت (غیر حضوری) از طریق اتوماسیون اداری (شبکه دولت دانشگاه مبدأ) به این دانشگاه ارسال نمایند. (تأیید دروس میهمانی توسط دانشگاه مبدأ برای تطبیق در آن دانشگاه لازم خواهد بود.) تمدید میهمانی در دانشگاه اصفهان منوط به کسب میانگین مطلوب و موافقت گروه آموزشی می‌باشد. در صورت عدم کسب میانگین مطلوب، میهمانی تمدید نخواهد شد و دانشجو باید تسویه و به دانشگاه مبدأ باز گردد.
2- تمدید میهمانی دانشجویانی که چهار ترم میهمانی آن‌ها به اتمام رسیده، امکان‌پذیر نبوده و می‌بایست بعد از ثبت نهایی نمرات نیم‌سال اول 1401-1400 تقاضای خود را جهت بررسی وضعیت انتقال یا بازگشت به دانشگاه مبدأ به اداره پذیرش تحویل نمایند.
3- دانشجویان میهمان ستاد شاهد و فرزندان هیأت علمی نیازی به مراجعه به مبدأ ندارند و بعد از 2 ترم میهمانی وضعیت تحصیلی آن‌ها بررسی خواهد شد.
4- دانشجویان میهمان دائم دارای معافیت تحصیلی که بیش از 5 سال از سنوات تحصیل آنان در مجموع مبدأ و دانشگاه اصفهان به اتمام رسیده، لازم است در اسرع وقت نسبت به "درخواست سنوات ارفاقی (نظام وظیفه)" و "سنوات اضافی (کمسیون موارد خاص)" در دانشگاه مبدأ اقدام نمایند.
تاریخ:
1400/08/30
تعداد بازدید:
19
منبع:
Powered by DorsaPortal