اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دکترای مهندسی صنایع و حمل و نقل ریلی
مدیر گروه مهندسی راه آهن
دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 37935087
تلفکس: 37935087
پست الکترونیک: ar.jafarian@trn.ui.ac.ir
معاونین گروه:
معاون آموزشی:
دکتر میثم جهانگیری 
معاون پژوهشی:
دکتر نریمان نیکو
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی راه آهن
دانشگاه اصفهان برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و در راستای توسعه علمی برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و باهمکاری وزارت راه و ترابری و وزارت کشور از طریق تاسیس دانشکده حمل ونفل بادوره کارشناسی درزمینه مهندسی راه آهن وسپس کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل از سال1390 کارخود را آغازکرد. قبل ازاین تاریخ گروه راه آهن ازسال 1387 فعالیت می نمودکه درسال 1395با تلفیق گروه های عمران ونقشه برداری به دانشکده عمران وحمل ونقل تغییر نام داد.
دانشگاه اصفهان
Powered by DorsaPortal