اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكترا ي راه وترابري
مدیر گروه مهندسي راه آهن
دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل
مرتبه علمی:
تلفن: 37935087
تلفکس: 37935087
پست الکترونیک: m.aboutalebi.e@eng.ui.ac.ir
معاونین گروه:
معاون آموزشي:
دكتر محمد علي رهگذر
معاون پژوهشي:
دكتر احمد جعفريان مقدم
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه مهندسی راه آهن
دانشگاه اصفهان براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران و در راستاي توسعه علمي برنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و باهمكاري وزارت راه و ترابري و وزارت كشور از طريق تاسيس دانشكده حمل ونفل بادوره كارشناسي درزمينه مهندسي راه آهن وسپس كارشناسي ارشد برنامه ريزي حمل ونقل از سال1390 كارخود را آغازكرد. قبل ازاين تاريخ گروه راه آهن ازسال 1387 فعاليت مي نمودكه درسال 1395با تلفيق گروه هاي عمران ونقشه برداري به دانشكده عمران وحمل ونقل تغيير نام داد.
دانشگاه اصفهان
Powered by DorsaPortal