تاريخچه دانشكده

با توجه به نیاز کشور به پروژه های عمرانی و گستردگی رشته های وابسته به این حوزه، دانشکده عمران و حمل ونقل در سال 1395 با تجمیع گروه های عمران و نقشه برداری با گروه های موجود دانشکده حمل و نقل تاسیس شد. پیش از این، گروه نقشه برداری از سال 67، گروه عمران از سال 83 با دانشکده فنی و مهندسی فعالیت می نمودند. همچنین، دانشکده حمل و نقل نیز از سال 87 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

در حال حاضر این دانشکده در 4 گروه آموزشی و با 6 گرایش در مقطع دکتری، 9 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4 گرایش در مقطع کارشناسی فعالیت دارد.
 
امکانات آموزشی و کمک آموزشی دانشکده شامل 7 آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و 3 کارگاه و 1 سایت جهت انجام پروژه های دانشجویان فعال می باشد.

دانشکده عمران و حمل و نقل با 32 عضو هیات علمی متخصص به عنوان یکی از دانشکده های مطرح کشور، فعالیت آموزشی و پژوهشی بالغ بر 542 دانشجوی کارشناسی، 162 دانشجوی کارشناسی ارشد و 28 دانشجوی دکتری را عهده دار می باشد.


تاریخ به روز رسانی:
1398/02/10
تعداد بازدید:
1239
Powered by DorsaPortal