فرم جدید مصوب برای پیشنهادیه های پایان نامه ارشد و رساله دکتری
فرم جدید مصوب برای پیشنهادیه های پایان نامه ارشد و رساله دکتری
مطابق با بند 7 صورتجلسه هزار و صدو چهل و نهمین جلسه شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ 20 / 07 / 99 فرم جدید پیشنهاده های رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد جهت استفاده شما دانشجویان گرامی تهیه شده است. لطفا از این تاریخ کلیه پیشنهادیه ها در قالب این فرم تهیه و تنظیم گردند. ضمنا توجه شود با توجه به بارگزاری و گردش پیشنهاده ها از طریق پیش خوان دیگر ضرورتی به امضا فیزیکی فرمها نبوده و این بخش حذف شده است.
 
 
 
 
تاریخ:
1399/07/23
تعداد بازدید:
485
منبع:
Powered by DorsaPortal