تکمیل فرم عدم رعایت پیشنیاز گروه مهندسی نقشه برداری
تکمیل فرم عدم رعایت پیشنیاز گروه مهندسی نقشه برداری
با توجه به شرایط حاضر در اثر بیماری کرونا، دانشجویانی (گروه مهندسی نقشه برداری) که تقاضای عدم رعایت پیش نیاز دارند و امکان حضور فیزیکی ندارند می توانند فرم مذکور را دانلود نموده، پس از پرینت، آن را تکمیل نموده و عکس آن را با کیفیت مناسب همراه با مشخصات (نام، شماره دانشجویی) به ایمیل زیر ارسال نمایند.

geomaticsui@gmail.com

تاریخ:
1399/05/08
تعداد بازدید:
408
منبع:
گروه مهندسی نقشه برداری
Powered by DorsaPortal