تاريخچه دانشكده

با توجه به نیاز کشور به پروژه های عمرانی و گستردگی رشته های وابسته به این حوزه، دانشکده عمران و حمل ونقل در سال 1395 با تجمیع گروه های عمران و نقشه برداری با گروه های موجود دانشکده حمل و نقل تاسیس شد. پیش از این، گروه نقشه برداری از سال 67، گروه عمران از سال 83 با دانشکده فنی و مهندسی فعالیت می نمودند. همچنین، دانشکده حمل و نقل نیز از سال 87 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

در حال حاضر این دانشکده در 4 گروه آموزشی و با 6 گرایش در مقطع دکتری، 12 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4 گرایش در مقطع کارشناسی فعالیت دارد.

امکانات آموزشی و کمک آموزشی دانشکده شامل 7 آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و 3 کارگاه جهت انجام پروژه های دانشجویان فعال می باشد.

دانشکده عمران و حمل و نقل با 35 عضو هیات علمی متخصص به عنوان یکی از دانشکده های مطرح کشور، فعالیت آموزشی و پژوهشی بالغ بر 569 دانشجوی کارشناسی، 144 دانشجوی کارشناسی ارشد و 71 دانشجوی دکتری را عهده دار می باشد.تاریخ به روز رسانی:
1399/08/26
تعداد بازدید:
4412
Powered by DorsaPortal