اطلاعيه هاي دفاع دانشجويان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي عمران - حمل و نقل

عنوان پايان نامه يا رساله: تاثير شيوع COVID-19 بر شاخص ها و سياست هاي حمل و نقل پايدار: مطالعه موردي اصفهان، ايران

ارائه دهنده: آقاي سيداميرعباس مولوي

استادان راهنما:جناب آقاي احمد گلي ، جناب آقاي حسين حق شناس

داور داخل: دکتر غلامرضا شیران داورخارج: دکتر محمود محمدی

تاريخ:18/7/1400، ساعت:16:00مكان جلسه:آنلاین

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي عمران - سازه

عنوان پايان نامه يا رساله: ارزيابي عملكرد سازه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از فولاد سردنورد شده تحت حرارت

ارائه دهنده: آقاي امير داوديان دهكردي

استادان راهنما:جناب آقاي مهران زينليان دستجردي

داور داخل: دکتر حجازی- داور خارج: دکتر موحدیان

تاريخ:1400/07/21، ساعت:11:00-13:00،مكان جلسه: آنلاین

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي نقشه برداری

عنوان پايان نامه يا رساله: امكان سنجي تعيين ژئوئيد محلي با استفاده از روش نجومي-ژئودتيك در يك منطقه محدود

ارائه دهنده: آقاي سید محمد صادق موسوی به شماره دانشجویی 

استادان راهنما:جناب آقاي جمال عسگری

داور داخل: دکتر علیرضا امیری - داور خارج: دکتر مجید عباسی

ناظر: آقای دکتر عبدالرضا عطائی

تاريخ:1400/07/21، ساعت:14:00-16:00،مكان جلسه: آنلاین

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي نقشه برداری

عنوان پایان نامه: ارزيابي نويز مشاهداتي فاز و كد سيستم ماهواره‌ايBDS دوفركانسه

ارائه دهنده: بهاره جوادی نژاد 

استاد راهنما: دکتر علیرضا امیری

داور داخل: دکتر مهرابی - داور خارج: دكتر جمور

ناظرجلسه: دکتر مشایخی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 21/7/1400 ساعت 17:00 - مکان دفاع: سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه اصفهان(آنلاین) 


تاریخ به روزرسانی:
1400/07/18
تعداد بازدید:
7114
Powered by DorsaPortal