اطلاعيه هاي دفاع دانشجويان

 


جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي نقشه برداري- ژئودزي

عنوان پايان نامه يا رساله: امكان‌سنجي استفاده از line of sight به عنوان مشاهدات GNSS براي مقاصد تعيين موقعيت

ارائه دهنده: آقاي محمدحسين خسرونژاد

استادان راهنما:جناب آقاي جمال عسگري

تاريخ:1401/02/25، ساعت:10:30-12:30، مكان جلسه: سالن سمینار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكترا)

رشته: مهندسي نقشه برداري- سنجش از دور

عنوان پايان نامه يا رساله: توسعه يك الگوريتم تناظريابي مبتني بر آموزش عميق براي تصاوير سنسورهاي چندگانه

ارائه دهنده: خانم نسیم اسماعیلیان

استادان راهنما:جناب آقاي ستاری

تاريخ:1401/02/31، ساعت:16:30-18:30، مكان جلسه: سالن سمینار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ به روزرسانی:
1401/03/01
تعداد بازدید:
9852
Powered by DorsaPortal