تكميل فرم خود اظهاري سلامت
از دانشجويان و اساتيد محترم تقاضا مي شود در ايام فاصله ...
از دانشجويان و اساتيد محترم تقاضا مي شود در ايام فاصله گذاري اجتماعي هنگام استفاده ازخدمات آزمايشگاه هاي دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل فرم خود اظهاري سلامت را تكميل، و به مسئول محترم آزمايشگاه تحويل دهند.
 
تاریخ:
1399/02/20
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal