اطلاعيه هاي دفاع دانشجويان

 گروه مهندسي نقشه برداري

دانشجو: اميدعابدي

موضوع پايان نامه: تعيين طول مبناي كوتاه با دقت بهتر از يك ميليمتر با استفاده از سيستم تعيين موقيعت ماهواره اي جهاني به منظور آزيموت دقيق

استاد راهنما: دكتر عسگري

داور داخل: دكتر نفيسي

داور خارج: دكتر زنگنه نژاد

ناظر: دكتر

تاريخ دفاع: شنبه25/10/1398 ساعت10:00

  مكان دفاع: اتاق سمينار1

 
 

گروه مهندسي عمران

دانشجو: مهدي مرادي

موضوع پايان نامه: بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار برشي تيرورق‌هاي به‌صورت سرد نورد سخت شده

استاد راهنما: دكتر مهدي زندي- دكتر حسين عموشاهي 

داور داخل: دكتر زينليان

داور خارج: دكتر موحديان

ناظر: دكتر عسگري

تاريخ دفاع: يكشنبه29/10/1398 ساعت15:00

مكان دفاع: اتاق سمينار1

 

گروه مهندسي راه آهن

دانشجو: مهديه كلانتري

موضوع پايان نامه:  ارزيابي پتانسيل و شناسايي راهكارهاي بهبود حمل و نقل تركيبي كالا بين ريلي و جاده‌اي به كمك مدل انتخاب طريقه

استاد راهنما: دكتر شيران

داور داخل: دكتر جعفريان مقدم

داور خارج: دكتر تمنايي

ناظر: دكتر عليجانيان

تاريخ دفاع: دوشنبه30/10/1398 ساعت10:00

مكان دفاع: اتاق سمينار2

 

گروه مهندسي راه آهن

دانشجو: محمدرضا قلي پور

موضوع پايان نامه: بررسي و شناسايي رفتار رانندگان در تقاطعات چراغدار و ميادين با طرح هندسي مختلف و تاثير آن بر تصادفات در

 محيط شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان

استاد راهنما: دكترشيران-دكتر اميرمسعود رحيمي، دانشگاه زنجان

داور داخل: دكتر جعفريان مقدم

داور خارج: دكتر تمنايي

ناظر: دكتر فاطمي

تاريخ دفاع: دوشنبه30/10/1398 ساعت8:00

مكان دفاع: اتاق سمينار2

 

گروه مهندسي عمران

دانشجو: محمدجواد جعفري

موضوع پايان نامه: مقايسه روشهاي تشخيص خرابي موضعي در پايش سلامت پل با استفاده از خواص ارتعاشي

استاد راهنما: دكتر زينليان- دكتر تاجمير

داور داخل: دكتر زندي

داور خارج: دكتر آريايي

ناظر: دكتر

تاريخ دفاع: يكشنبه29/10/1398 ساعت10:00

مكان دفاع: اتاق سمينار1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/10/18
تعداد بازدید:
545
Powered by DorsaPortal