۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
FA
دانشگاه اصفهان
آدرس هاي مختلف در دانشگاه
آدرس پستي دانشگاه اصفهان :
اصفهان - ميدان آزادي - دانشگاه اصفهان - كد پستي 8174673441
كد اقتصادي دانشگاه : 411531785594
شناسه ملي دانشگاه : 14003003440
 
آدرس پستي و شماره تماس معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي:
ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
كدپستي : 8174673441
تلفن:  37932288
فاكس: 36688302
پست الكترونيك :moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
 
 
آدرس پستي و شماره تماس معاونت پژوهش و فناوري:
 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، طبقه اول
كدپستي : 8174673441
تلفن: 37932171
فاكس: 37932170
پست الكترونيك :research.deputy@dean.ui.ac.ir , rokni@sci.ui.ac.ir
 
 
آدرس پستي و شماره تماس معاونت اداري و مالي:
 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، طبقه سوم
كدپستي : 8174673441
تلفن: 37932009
فاكس: 37932028
پست الكترونيكي : moavenat-edari@dean.ui.ac.ir
 
 
آدرس پستي و شماره تماس معاونت فرهنگي اجتماعي:
كدپستي :8174673441
تلفن: 37932234
فاكس: 37932198 داخلي 321
پست الكترونيكي :moavenat-farhangii@dean.ui.ac.ir
 
آدرس پستي و شماره تماس معاونت دانشجويي:
كدپستي : 8174673441
تلفن: 37932214
فاكس: 37932217
پست الكترونيكي : moavenat-daneshjouei@dean.ui.ac.ir
 
 
شماره تماس مخابرات دانشگاه:
37932128
37932640
 
 كد مخابراتي اصفهان 031 مي باشد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/20
تعداد بازدید:
46223
Powered by DorsaPortal