اطلاعیه دانشجویان متقاضی تمدید سنوات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
دانشجویان متقاضی تمدید سنوات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

با عنایت به بند اول دویست شصت و دومین صورتجلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 9 / 7 / 99، به اطلاع می رساند کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، پرونده دانشجویان متقاضی تمدید سنوات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را تنها پس از اطمینان از تامین شرایط ذیل به کمیسیون موارد خاص ارجاع می نماید:

الف) تمامی بخش‌های فرم تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل درخواست دانشجو و نظر استاد راهنما به صورت خوانا تکمیل و ترجیحا تایپ شده باشد.

ب) در مورد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد متقاضی تمدید ترم هفتم، نظر معاون پژوهشی دانشکده در مورد موضوع پایان نامه و دلایل نیاز به تمدید سنوات از نظر پژوهشی بیان شده باشد.

پ) برای تمدید نیمسال سیزدهم دکتری، طبق شیوه نامه دکتری مصوب بهمن 97، حداقل یکی از دو مورد زیر با تایید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده حاصل شده باشد: 1- تکمیل متن پایان نامه 2- کفایت بروندادهای حاصل از پایان نامه برای برگزاری جلسه دفاع.

ت) برای تمدید نیمسال چهاردهم دکتری، طبق شیوه نامه دکتری مصوب بهمن 97، هر دو مورد زیر با تایید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده حاصل شده باشد: 1- تکمیل متن پایان نامه 2- کفایت بروندادهای حاصل از پایان نامه برای برگزاری جلسه دفاع.

 
تاریخ:
1399/07/23
تعداد بازدید:
320
منبع:
Powered by DorsaPortal