راهنمای پیشخوان درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی
درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی ملزم هستند درنیم سال اول تحصیلی خود و حداکثر تا پایان نیمسال دوم نسبت به تکمیل پیشخوان درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی، اقدام نمایند. شایان ذکر است این پردازش در ابتدا برای ثبت استاد راهنمای اول پژوهشی دانشجو و موضوع کلی پایان نامه می باشد و در ترم های آینده برای ثبت عنوان دقیق پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد. 

تاریخ:
1399/05/13
تعداد بازدید:
219
منبع:
Powered by DorsaPortal